Küsitluse tagasiside

Kas Sulle meeldib käia Kadrina Keskkoolis?
Milline õpetaja on Sinule kõige sümpaatsem? Miks?
Miks peaks Sinu arust noored tulema Kadrina Keskkooli õppima?
Jah
E. Ups (maailma parim õpetaja ja klassijuhtaja)
Palun ärge tehke seda viga ja valige parem kool. Kadrina Keskkool käib aina alla ja alla!
Enam-vähem
L. Heinla (parimad tunnid)
Hea lebo
Jah
H. Laiv (humoorikas, tunnid mööduvad kiiresti, mõistab õpilasi)
Saab hea hariduse
Jah
E. Ups ja E. Tiiter (mõistavad, saavad aru, kuulavad, neile läheb õpilase seisukoht korda ja nad võtavad seda arvesse, samuti ei pinguta koduste töödega üle ja mõistavad, et meile antakse mujal ka õppida)
Sest siit saab hea hariduse, siin on võimalus valida, mis suunas õppida tahad ja väga palju valikaineid. Kool on heas korras ja õpetajad on enam-vähem, arvatavasti nagu mujal. Ja siit leiab kindlasti palju toredaid sõpru, sest inimesed on siin sõbralikud ja head.
Enam-vähem
M. Sikk (väga sõbralik ja abivalmis)
Et igavusse surra.
Jah
H. Soosaar (tema tunnid on alati väga huvitava ja ta on need hästi ettevalmistanud. Keskendume tunnis teemale. Õpime läbi huvitavate tekstide, mängude ja raamatute. Räägib alati huvitavaid fakte juurde ja omadest kogemustest)
Kadrina Keskkool annab väga hea hariduse. Meil on toredad õpetajad ja õpilased. Meil on noortetegevus: õpilasesindus, kooliraadio ja palju huvialaringe.
Enam-vähem
H. Laiv (tunnid on väga huvitavalt läbi viidud, toimuvad loengu vormis ja ta jutt on NII HUVITAV, et kahju kohe, et nädalas nii vähe tunde on)
Kadrinas saab hea hariduse, siin on toredad õpetajad ja õpilased.
Jah
E. Ups (avatud ja armas inimene, suhtleb õpilastega nagu sõpradega, mitte inimestega, keda käsutada ja kamandada)
Siit saab väga hea ja tugeva hariduse, mis tulevikus kindlasti tohutult edasi aitab. Peab olema ainult seda tahet, et ise õppida.
Enam-vähem
E. Tiiter (meeldib kõige rohkem)
Siin on head õpetajad.
Jah
E. Ups (kõige sõbralikum, annab vähe kodutöid)
Sest siin normaalsed õpetajad ja kena kool. Head ning sõbralikud õpilased, puhas kool ka.
Jah
H. Soosaar (teeb teemad alati hästi selgeks ja õpetab ka ise eluks vajalikku juurde, oskab tunnid huvitavaks teha kasutades erinevaid õppemeetoteid)
Õpetajad teevad oma tööd hästi ja õpikeskkond on hea.
Enam-vähem
E. Ups (ta on tundides vaba ja hästi suhtlev/seltsiv, aga samas õpetab asjad hästi selgeks)
Siit saab kätte vajaliku hariduse ja kooliväliselt on palju võimalusi erinevate asjadega tegeleda.
Jah
Ei oska öelda
Hea kool.
Ei
H. Laiv (õpetab oma ainet huvitavalt, saab aru, kui on mingi mure/probleem)
Kadrina Keskkooli peaks tulema õppima lähiümbruse noored, kellel ei ole võimalusi mujale minna.
Enam-vähem
T. Karri (meeletult mõistev, vastutulelik, motiveeriv õpetaja)
H. Laiv (humoorikas, ei halvusta õpilasi, motiveerib, tajub noori hästi)
L. Heinla (tunneb ise oma aine vastu huvi ja tekitab seda ka õpilastes – tema tunnid on tõesti huvitavad)
H. Soosaar (väga põhjalik, motiveeriv, mõistes kuid samas vastutustunnet kasvatav õpetaja, ise väga heal tasemel ja oskab võtta klassist maksimumi välja)
S. Pung (ainet väga hästi edasiandev ja lisamaterjaliga motiveeriv)
E. Ups (mõistab õpilasi, on neile toeks ja ei sunni vaid õpetab loominguliselt, tema tundides saab ennast vabalt tunda, mis samal ajal ka motiveerib)
Sest meie koolis on kõik olemas ja pidevas täiustamises, pidevas arengus. Õpilastel on võimalus kaasa rääkida. Vaid huvijuht tuleks välja vahetada, sest ta ei motiveeri õpilasi, ei teadvusta neid asjade toiminguist, ei muretse kooliraadio ega õe pärast ning ta lihtsalt on.. teeb täpselt nii palju, kui parasjagu vaja on.. Aga kõik mis puutub ülejäänud kooli – millestki puudust ei ole! Me saame isegi valik-kehalise läbi tasuta ujuda ja jõusaali kasutada, rääkimata õpilaskodust, odavast, kuid maitsvast toidust. Ka võib rääkida meeldivast keskkonnast. Leian, et meie koolis pakutav tase on hea mitte öelda väga hea! Puudust noorte motiveerimisel näen siiski just huvijuhi ala.. Keegi ei tea tegelikult, mis tema ülesandedki on, peale aktuste juhatamise.
Enam-vähem
S. Pung (oskab väga hästi oma ainet õpetada ja organiseerida õppereise või muud harivat klassivälist ja lisategevust, kindlasti kooli paremaid õppejõude, sest temaga on kooli tulemused hea nii eksamitel kui ka olümpiaadidel)
Sest siin saab hea hariduse ning samas on võimalik käia ka muude asjadega tegeleda: sport, tantsimine, laulmine, kunst jne. Samamoodi saab osaleda olümpiaadidel kui ka loominguvõistluselt.
Jah
S. Ojasalu
See on hea kool.
Enam-vähem
H. Laiv (humoorikas ja mõistab õpilasi täielikult)
Kahjuks ei oska öelda, kuna pole teistes koolides õppinud. Aga võib-olla sellepärast, et see on maakool ning seetõttu teavad kõik õpetajad enam-vähem kõiki õpilasi nime- ja nägupidi. Linnakoolides ei pruugi nii olla, kuna õpilasi on rohkem.
Ei
H. Laiv (sõnu pole vaja)
Ei peakski, sest peale Laivi ei ole seal ühtegi õpetajat, kes suhtuks Sinusse, kui kaasinimesse – nad suhtuvad Sinusse kui alamasse rassi.
Jah
H. Soosaar (jääb endale kindlaks, suudab end viia klassiga samale tasemele, eksides tunnistab viga ja ei pea ennast tähtsamateks kui õpilased, mulle meeldib kuidas ta oskab ja tahab aidata õpilasi, kui nemad paluvad isegi kui ta peab seletama ühte ja sama asja 5 korda, ilma et ta saaks pahaseks või läheks närvi)
Ma arvan, et noored peaksid Kadrina Keskkooli tulema sellepärast, et siin on hea ja kõrge tase ning neil on hea võimalus saavutada siin mida nad vajavad ülikooli jaoks. Peale selle on siin ka hea õpikeskkond ja vastutulelikud õpetajad. Siin on vahva ning palju põnevaid koolisiseseid konkursse.
Enam-vähem
E. Tiiter (aitab, kui mingi häda on, teeb tunnid huvitavaks, viis pluss õpetaja)
Siin on väga palju võimalusi.
Jah
E. Tiiter (nooruslik, naljakas, huvitava jutuga, tore, loomulik, ei pinguta üle mitte millegagi)
Sest meie koolis on kokku hoidvad inimesed. Nii õpetajad kui ka õpilased hoiavad omavahel kokku ja õpetajad aitavad õpilasi läbi raskuste. „Kui õpetajad teist ei hooli, siis tulge parem meie kooli.“
Jah
E. Ups
Sest siit saab hea hariduse ja siin on palju erinevaid võimalusi, nii õppimisel kui huviringidega.
Jah
K. Einpalu
Sest see kool võib Su kodule olla kõige ligemal.
Enam-vähem
E. Sakk (saab õpilastest aru)
Ei peagi, siin on hea.
Ei
H. Laiv (kohtleb õpilasi võrdselt, muudab ka kõige igavama teema kõige huvitavamaks, on sümpaatne, teeb selgeks mida ta õpilastelt nõuab ning kui ta midagi lubab siis seda ta ka teeb, õpilased on samal ’redeliastmel’, kus on ka tema, see tähendab, et õpilased pole tema alluva, aitab kõiki ja on südamlik. „Nali naljaks, lähme nüüd edasi.“)
Kui, siis ainult valikaine ’autocadi’ pärast.
Jah
E. Saaren (kõige armsam õpetaja, oskab hästi õpetada, klassijuhatajana väga hea, inimesena ülilahe)
Sest Kadrinast saab ikka väga hea hariduse. Ikka väga tugeva põhja saab siit. Ja no Heinla tundidest lihtsalt peab osa saama.
Jah
M. Kütt
Sest see on noortesõbralik
Enam-vähem
E. Tiiter (kõige sõbralikum ja tema tunnid pole igavad, ta võtab õpilasi, kui võrdväärseid inimesi)
No tegelikult on ju Kadrina tore koht, õpetajad polegi kõik päris nii hullud ja asi mille pärast peaks tulema siia on need inimesed.
Jah
E. Tiiter
Nalja saab.
Enam-vähem
E. Tiiter (tunnis tore, selgitav asju põnevalt ja hästi, temaga saab vabalt suhelda ja öelda, kui millestki aru ei saa või et ta seletaks midagi)
Sest siit saab päris hea hariduse, kui ise ka natukene vaeva näha.

Kommentaarid

Populaarsed postitused